analytical method

analytical method
interpretive approach, diagnostic technique, systematic procedure

English contemporary dictionary. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • analytical method — analizės metodas statusas T sritis chemija apibrėžtis Medžiagos analizės eigos apibūdinimas. atitikmenys: angl. analytical method; method of analysis rus. аналитический метод; метод анализа …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • analytical method — analizinis metodas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Medžiagų tyrimo metodas, pagrįstas chemine arba kitokia analize. atitikmenys: angl. analytical method vok. analytische Methode, f; analytisches Verfahren, n rus.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • analytical method — analizinis metodas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. analytical method vok. analytische Methode, f rus. аналитический метод, m pranc. méthode analytique, f …   Fizikos terminų žodynas

  • chemical analytical method — cheminės analizės metodas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Metodas, kai analizinį signalą sukelia cheminė ar elektrocheminė reakcija. atitikmenys: angl. chemical analytical method; method of chemical analysis vok.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • physical analytical method — fizikinis analizės metodas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Analizės metodas, pagrįstas medžiagos fizikinių savybių tyrimu. atitikmenys: angl. physical analytical method; physical method of analysis vok. physikalische… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • chemical analytical method — cheminės analizės metodas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. chemical analytical method; method of chemical analysis vok. chemische Analysemethode, f rus. химический метод анализа, m pranc. méthode d’analyse chimique, f …   Fizikos terminų žodynas

  • physical analytical method — fizikinis analizės metodas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. physical analytical method; physical method of analysis vok. physikalischer Analysenverfahren, n rus. физический метод анализа, m pranc. méthode physique de l’analyse, f …   Fizikos terminų žodynas

  • sensitivity of analytical method — analizės metodo jautris statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Analizinio signalo ir analizuojamos medžiagos koncentracijos pokyčių dalmuo. atitikmenys: angl. sensitivity of analytical method rus. чувствительность метода… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • biochemical analytical method — biocheminės analizės metodas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Biologinės kilmės medžiagų tyrimas cheminiais metodais. atitikmenys: angl. biochemical analytical method vok. biochemische Analysenverfahren, n rus.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • biological analytical method — biologinės analizės metodas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Metodas, pagrįstas biologiškai aktyvių medžiagų naudojimu analizei. atitikmenys: angl. biological analytical method vok. biologische Analysenverfahren, n rus …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”